Skip to content

Aikido

Aikido je nenatjecateljska borilačka vještina koja potiče cjeloviti razvoj vježbača kroz usavršavanje tradicionalnih japanskih tehnika samoobrane. 

Premda usmjerene na nenasilno rješavanje sukoba, Aikido tehnike su izuzetno praktične i učinkovite, te tvore funkcionalan i cjelovit sustav samoobrane. Vježbanje Aikido tehnika radi na mobilnosti, kondiciji i snazi, poboljšava koordinaciju i snalaženje u kritičnim situacijama.

Slijedeći filozofiju Osnivača, Ueshiba Morihei O Senseija, smisao Aikidoa nije pobjeda ili nanošenje povrede već povezivanje čovječanstva u veliku obitelj kroz razvijanje praktičnih vještina za skladno rješavanje sukoba – kako fizičkih tako i verbalnih. U slučaju fizičkog sukoba vježbač Aikidoa treba upotrijebiti samo onoliko sile koliko je potrebno da neutralizira napadača i zaštiti svoju sigurnost.

Pridružite nam se i osnažite svoje fizičko i duhovno zdravlje!