AIKIDO KLUB AIKI EN

ŠKOLA BORILAČKIH VJEŠTINA

IWAMA TAKEMUSU AIKIDO

Aiki en dojo cho Ranko Čerić, 4. DanRanko Čerić

Ranko Čerić je diplomirao na Likovnoj akademiju u Zagrebu 2002. godine, u sklopu studija provevši jedan semestar na Američkom sveučilištu Indiana University of Pensilvania.

Kroz 20 god bavljenja Aikidom, preusmjerio je svoju ljubav prema estetici u ljubav prema kvalitetnom i funkcionalnom pokretu.

Danas je nositelj 4. Dana Takemusu Akidoa, te nakon završene dvogodišnje edukacije u Italiji prvi hrvatski master instruktor za Takemusu Aikido.

U želji za otvaranjem, a kasnije za podizanjem na još višu razinu svog i Majinog Aiki En dojoa, završava razne edukacije koje se tiču tjelesne spreme:

 

Maja Pušić-ČerićMaja Pušić Čerić, 2. Dan Aikido

Maja Čerić je završila Akademiju likovnih umjetnosti i Pedagošku akademiju u Zagrebu.
Usporedo sa radom u školi i izlaganjem radova u zagrebačkim galerijama, trenira Aikido i zajedno sa suprugom pomaže u svom tadašnjem matičnom klubu organizirajući dječje treninge i radionice. Nakon toga slijedi otvaranje nekoliko dječjih grupa po zagrebačkim vrtićima, u skladu s Majinim pedagoškim pozivom.

Majin život, a i likovni izričaj je uvelike inspiran Japanom i općenito Istokom pa je učila kaligrafiju kod majstora Ming Sheng Pi završivši edukaciju za učitelja kaligrafije.

Nakon dvogodišnjeg osposobljavanja za trenere Aikidoa u talijanskom Solferinu, u organiziaciji Takemusu Aikido saveza Italije, zajedno sa suprugom, odlučuje svoju kreativnost realizirati u okviru vlastite organizacije koja se bavi promicanjem skladnog življenja - Aiki en centra.

Voditelj je predškolske i školske Aikido grupe, te pomoćni instruktor u odrasloj grupi.
Nositeljica je Takemusu Aikido crnog pojasa 2. Dan.
U svrhu poboljšalja rada udruge polazi brojne edukacije za rad sa djecom i mladima.