AIKIDO KLUB AIKI EN

ŠKOLA BORILAČKIH VJEŠTINA

IWAMA TAKEMUSU AIKIDO

Aikido za djecu

predškolci (3 - 6 godina), juniori (6 - 11 godina)

 

Aikido je način usklađivanja sa svijetom. Cilj Aikido-a je nenasilno riješiti konfliktnu situaciju i ponovno uspostaviti sklad.

Vježbajući Aikido učimo sebe promatrati ne kao izdvojenu jedinku, već kao dio kompleksnog svijeta gdje svaka naša akcija utječe na okolinu.

U vrijeme kada sve češće slušamo o nasilju među djecom u školama izuzetno je važno odgajati djecu koja će u svoju okolinu unositi harmoniju i razumijevanje i koja će se znati nositi sa nasilnim pojedincima.

Kroz posebno osmišljen program vježbi i odabranih Aikido tehnika djeca razvijaju motoriku i koordinaciju, koncentraciju i pažnju, sigurnost i samokontrolu, poštovanje prema sebi i drugima.

Zašto je Aikido dobar za Vaše dijete?

Verificiran program rada

Naš Aikido program rada sa djecom predškolskog i školskog uzrasta je dobio pozitivno mišljenje i pohvalu Agencije za odgoj i obrazovanje, te je verificiran pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Treninge vodi Maja Pušić-Čerić, Takemusu Aikido 2. Dan.

Kontakt: 095 9031 626